top of page

You are always one decision away from a totally different life.

Clifftop Yoga
IMG_8074.jpg

Nazywam się Anna Schreibert

Urodziłam się w Polsce i przez 18 lat wraz z rodziną żyłam w Olecku, małym miasteczku na Mazurach. Żeglowałam, grałam w bilard i wierzyłam, że gdzieś za rogiem jest świat dużo większy, który czeka na mnie, który chcę odkryć. Na 16-te urodziny dostałam od taty samochód i wtedy zrozumiałam pełną definicję słowa „wolność”.

Po maturze przeprowadziłam się do Gdańska, żeby stydiować, a stamtąd w wieku 23 lat wyjechałam do Stanów.

Z głową pełną marzeń, z wiarą, że nie ma rzeczy niemożliwych, bez pieniędzy, planów, rodziny czy przyjaciół rozpoczęłam rozdział życia, który był wprowadzeniem do mojego DZIŚ.

Dzisiaj radość doświadczam dzięki moim wspaniałym dzieciom, pracy, którą kocham, przyjaciołom, którym moge ufać. Mój dom jest dokładnie taki jak lubię, mogę być dokładnie kim jestem i nosić trampki, które sobie kupiłam. Moja garderoba w większości sprowadza się do dwóch kolorów: białego i czarnego, ale za to moja osobowość jest super kolorowa. Najważniejszy w życiu jest balans.

Kocham moje życie na tyle, że mam ochotę podzielić się z Wami moimi najcichszymi przemyśleniami.

Dorosłam do tego, żeby dokładnie wiedzieć kim jestem i rozumieć co komu zawdzięczam. Dziś uchylam kapelusza i z głębi serca dziękuję tym, którzy pomogli mi być.

 

                                                                                                                        xoxo

                                                                                                                                   AS

My name is Anna Schreibert

I was born in Poland and lived with my family for 18 years in Olecko, a small town in Masuria. I have been sailing, playing billiards, and I believed there was a much bigger world around the corner that was waiting for me to discover. On my 16th birthday, I got a car from my dad and then I understood the full definition of the word "freedom."

After graduation, I moved to Gdańsk to attend college, and from there at the age of 23, I flew to the United States.

With my head full of dreams, with the faith that nothing is impossible, without money, plans, family, or friends, I started a chapter of my life that was an introduction to my TODAY.

Today I experience joy through my wonderful children, the work I love, the friends I can trust. My house is exactly as I like it, I can be exactly who I am and wear the sneakers I bought myself. My wardrobe mostly comes down to two colors: white and black, but my personality is super colorful. The most important thing in life is balance.

I love my life that is why I feel like I can share my deepest thoughts with you.

I grew up to the point that I know exactly who I am and understand who I should be thankful for. Today I lift my hat and from the bottom of my heart, I thank those who helped me to be.

                                 xoxo

                                         AS

 

Truths collected over the years
Prawdy pozbierane przez lata

Join the Conversations
Dołącz do dyskusji

Get the content you need, just when you need it

Otrzymuj powiadomienia o nowych wpisach

Contact
  • Facebook
  • Instagram

Anna Schreibert

Contact/Kontakt

Ask me anything / Pytaj o wszystko

Thank you! Dziękuję!

bottom of page