top of page

Napisałam książkę, książkę z wierszami.

Tylko niewielka grupa ludzi, tylko Ci, którzy znają mnie naprawdę dawno, i którzy byli mi gdzieś po drodze bardzo bliscy, wiedzą, że w ogóle piszę. 

 

Jednak pisanie do szuflady a wydanie książki dzieli naprawdę długa droga. W moim przypadku to ponad 20 lat. Właściwie 28 lat spisytanych przemyśleń, zanotowanych spostrzeżeń i przede wszystkim dojrzewania do myśli podzielenia się moimi głęboko ukrytymi odczuciami z publicznością, ze światem, z Wami.

 

To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, więc targają mną sprzeczne emocje - ekscytacja i radość pomieszana z odrobiną lęku i niepewności.

Z góry dziękuję za przychylność i głęboko wierzę, że będzie to dla Was, tych, którzy przeczytają moją książkę, równie interesujące i zapamiętywalne doświadczenie, jak dla mnie.

 

Lubię wyzwania :)

 

Step out of your comfort zone - that's where the magic happens!

I believe in magic!

 

Książkę możecie kupić tutaj:

https://sorus.pl/produkt/cisza-jest-biala/

 

Buziaki!

I wrote a book, a book of poems.

Only a small group of people, only those who know me for a long time and who were very close to me somewhere along the way, know that I am writing at all.

 

However, writing to a drawer and publishing a book is really a long way away. In my case, it's over 20 years. Actually, 28 years of written thoughts, recorded observations, and, above all, maturing to the thought of sharing my deeply hidden feelings with the audience, with the world, with you.

 

This is a completely new experience for me, so I have conflicting emotions - excitement and joy mixed with a bit of fear and uncertainty.

Thank you in advance for your favor and I strongly believe that it will be for you, those who read my book, an equally interesting and memorable experience as it is for me.

 

I like challenges :)

 

Step out of your comfort zone - that's where the magic happens!

I believe in magic!

 

You can buy the book here:

https://sorus.pl/produkt/cisza-jest-biala/

 

Kisses!

bottom of page